مطالب جدید
Axis Q6128-E 4k Network Camera

اکسیس با ارائه این مدل ​برای شهرهای شلوغ، ضبط جزییات ریز در شرایط محیطی شلوغ را امکان پذیر نموده است       

مشاهده
AXIS Q3517-LVE

اکسیس این دوربین را که با طراحی و امکانات جـدید و فـوق الـعاده...

مشاهده
معرفی شرکت 2N

اکسیس با معرفی محصولات اکسس کـنترل ​و IP Intercom شـرکت 2N

مشاهده
2N Products

Future Fiber Technologies
Future Fiber Technologies

حفاظت پیرامونی 

شرکت پیشتازان ارتباط مجازی نماینده رسمی FFT استرالیا و مجری پروژه های حفاظت پیرامونی و خطوط لوله نفت و گاز.


مشاهده

axis Logoaxis Logo axis Logoaxis Logo axis Logo axis Logo axis Logoherta security

پشتیبانی 

 تیم پشتیبانی (RMA) شرکت پیشتازان ارتباط مجازی مبتنی بر مشتری مداری و با هدف جلب رضایت مشتریان خود، با بهره گیری از پرسنلی متعهد و....                                

مشاهده

آموزش 

پیشتازان ارتباط مجازی برای خرید هرچه مناسب تر و نصب دقیق ترمحصولات مطالعه روش های گفته شده در این فایل آموزشی را پیشنهاد می نماید.