مطالب جدید
Axis Q6128-E 4k Network Camera

اکسیس با ارائه این مدل ​برای شهرهای شلوغ، ضبط جزییات ریز در شرایط محیطی شلوغ را امکان پذیر نموده است

  مشاهده 

AXIS Q3517-LVE

اکسیس این دوربین را که با طراحی و امکانات جـدید و فـوق الـعاده...

 مشاهده

معرفی شرکت 2N

اکسیس با معرفی محصولات اکسس کـنترل ​و IP Intercom شـرکت 2N

مشاهده

2N Products

P1280-e

axis Logoaxis Logo axis Logoaxis Logo axis Logoaxis Logo axis Logoherta security

پروژه ها
حفاظت پیرامونی
Future Fiber Technologies

حفاظت پیرامونی

شرکت پیشتازان ارتباط مجازه با افتخار نماینده رسمی برند استرالیایی FFT می باشد 

مشاهده


پشتیبانی 

 تیم پشتیبانی (RMA) شرکت پیشتازان ارتباط مجازی مبتنی بر مشتری مداری و با هدف جلب رضایت مشتریان خود، با بهره گیری از پرسنلی متعهد و....                                

مشاهده

آموزش 

پیشتازان ارتباط مجازی برای خرید هرچه مناسب تر و نصب دقیق ترمحصولات مطالعه روش های گفته شده در این فایل آموزشی را پیشنهاد می نماید.