نرم افزارها و اطلاعات مربوط به دوربین در قسمت دانلود و عکس پروژه های شرکت پیشتازان ارتباط مجازی در قسمت گالری قابل مشاهده است .

 

 

گالری  1- پروژه ها

           2- نمایشگاهها

 

 

دانلود 1- نرم افزار

          2- Firmware

         3- برگه اطلاعات