نرخ ارز مرجع
تجهیزات اکسیس

AXIS T8351 Microphones

  • کد محصول : 065284
  • حساسیت : 40dB -
  • شرایط نگهداری : 20°C to 60 °C-
  • برق مورد نیاز : 3-5v DC

محصولات مرتبط