Leveling Assistant

Leveling Assistant

در بسیاری از مدل های مختلف دوربین اکسیس به لطف وجود سیستم شتاب سنج (مانند گوشی های هوشمند) می توانید در زمان نصب دگمه مخصوص Factory Reset دوربین را برای 3 ثانیه فشرده و نگه دارید تا سیستم تنظیم سطح دوربین فعال شود و با توجه به رنگ چراغ ها می توان تشخیص داد که دوربین کاملا تراز شده است یا خیر که چراغ چمک زن قرمز به معنی "تراز نبودن" چشمک زن نارنجی "نزدیک ​به تراز" و چراغ سبز ثابت به معنی تراز شدن دوربین می باشد و با یک بار زدن دکمه Factory Reset دوربین از حالت تنظیم سطح خارج شده و در این صورت بدون هیچ ابزاری دوربین خود را دقیقا تراز و در سطح افق قرار داده اید