تجهیزات اکسیس
  جستجوی پیشرفته
  بر اساس حداقل نور

  بر اساس readers

  بر اساس احراز هویت

  بر اساس اعتبار

  بر اساس امنیت

  بر اساس برنامه دسترسی

  بر اساس تاریخ رویداد

  بر اساس حداکثر قدرت صدا

  بر اساس حداکثر وضوح تصویر (پیکسل)

  بر اساس حسگر تصویر

  بر اساس درب

  بر اساس زاویه پوشش

  بر اساس شرح تقویت کننده

  بر اساس صدای ورودی خروجی

  بر اساس فریم در ثانیه

  بر اساس لنز

  بر اساس وسعت خواندن

  بر اساس وضعیت آلارم

  بر اساس وضعیت صدا

  بر اساس کیبورد