ابزار Site Designer

یکی از بهترین و بی نظیر ترین ابزار های اکسیس برای طراحی پروژه که از تعداد انالیتیک همزمان که هر دوربین قابلیت اجرای آن را دارد تا میزان دقیق فضای ذخیره سازی آن را می توان محاسبه کرد
و قبل از اجرای پروژه تمامی تنظیمات دوربین ها را مشخص کرد و در صورت استفاده از Axis Camera Station تمامی تنظیمات دوربین های کل پروژه را به یکباره انجام داد 

Axis Site Designer Overview

 

برای مشاهده ابزار فوق در سایت اکسیس روی لینک زیر کلیک کنید:
Axis Site Designer