Remote Focus

Remote focus

همانطوری که در بخش بزرگنمایی از راه دور هم اشاره شد این قابلیت در گذشته در زمانی که لنز دوربین به صورت مناسب فوکوس نباشد نیاز بود که متصدی نصب دوربین در محل نصب دوربین حاضر شود و دوربین را باز کرده و اقدام به فوکوس دستی کند که امروزه دوربین های اکسیس مجهز به قابلیت فوکوس از راه دور هستند که به راحتی اپراتور با اتصال به ای پی دوربین و از پشت سیستم با یک مرور گر اقدام به فوکوس مجدد دوربین نماید.