ویدئو دمو

. جدیدترین های اکسیس

 

 

نشر(دوربین اکسیس)

 

 

. بزرگنمائی دوربین Q۱۷۶۵-LE

 

 

کاربرد Platform دوربین اکسیس

 

 

نمایش  ویدئو دوربین اکسیس در تلفن همراه 

 

 

میکروفن T۸۳۵۳B اکسیس

 

 

نرم افزار Companion اکسیس

 

 

تکنولوژی LightFinder اکسیس

 

 

دوربین حرارتی اکسیس

 

 

دوربین M3027-PVE اکسیس با وسعت دید 360 درجه