پیچ های قفل شونده

Axis-captive-screws 

 افتادن پیچ ها وقتی که تکنسین نصب دوربین روی نردبان است باعث اتلاف وقت زیادی  می شود که به ضرر تکنسین و کارفرما می باشد، برای جلوگیری از این قبیل مشکلات تمام دوربین های اکسیس مجهز به پیچ های قفل شونده هستند که از قبل درون قاب نگهدارنده دوربین قرار گرفته اند و مشکل افتادن پیچ ها را برای همیشه برطرف می کنند

 

Captive Screw for Axis Camera