ویدئو دمو

. جدیدترین های اکسیس

 

 

نشر(دوربین اکسیس)

 

 

زوم دوربین Q۱۷۶۵-le

 

 

کاربرد platform دوربین اکسیس

 

 

نمایش  ویدئو دوربین اکسیس در تلفن همراه 

 

 

میکروفن T۸۳۵۳B اکسیس

 

 

نرم افزار کمپانیون اکسیس

 

 

تکنولوژی نوریاب اکسیس

 

 

دوربین حرارتی اکسیس

 

 

دوربین M3027-pve اکسیس با وسعت دید 360

 

 

دوربین های سری Q35 اکسیس