نماینده رسمی اکسیس در ایران
نمایندگی رسمی دوربین های اکسیس

فروش دوربین های اکسیس در ایران توسط شرکت ارتباط مجازی به عنوان نماینده رسمی اکسیس در ایران از شرکت مرکزی axis انجام می پذیرد.

 solution silver partner