آموزش

آموزش اولین گام در ارتقائ کیفیت استفاده از تجهیزات پیشرفته میباشد جهت بهره برداری از امکانات متنوع سیستم های نصب شده ، آموزش بسیار حیاتی میباشد.

گستردگی محصولات از نظارت تصویری پیرامونی تا تشخیص نور و چهره و قابلیت های نرم افزار Genetec  از مدیریت کنترل دسترسی تا کنترل ورود و خروج هوشمند افراد نیازمند دانش فنی و تخصصی در این حوزه است.

جهت استفاده از تمامی امکانات نرم افزاری و سخت افزاری تجهیزات پیشرفته Axis اکسیس و  نرم افزار قدرتمند جنتک  Genetec و مایلستون و هرتا و بارکو  آموزش از ضروریات اولیه می باشد.

  

کارشناسان شرکت ارتباط مجازی در بخش آموزش و پشتیبانی در همه مراحل همواره همراه شما خواهند بود.آموزش ها به دو صورت آموزش تئوری در محل شرکت و با ارائه Demo و آموزش عملی  بعد از پایان نصب و راه اندازی سیستم نظارت تصویری هوشمند در محل پروژه انجام خواهند گرفت.

جهت آموزش کارشناسان ادارات و سازمانها و نهاد ها در محل رسمی آموزش اکسیس و جنتک و مایلستون و بارکو با هماهنگی قبلی انجام میشود آموزش در دو سطح اپراتوری و مدیری- ادمین- برگزار میگردد برنامه آموزش با توجه به درخواست کارشناسان ارائه خواهد شد و زمان آموزش هم با توجه به سطح آموزش برنامه ریزی میشود پس از موفقیت در دوره طی شده مدرک مربوطه ارائه خواهدشد.

 در صورت بروز هر مشکلی در بخش سخت افزار یا نرم افزار ،کارشناسان ارتباط مجازی به صورت حضوری یا اینترنتی شما را یاری خواهند کرد.