تعمیرات تجهیزات اکسیس

Repairman cctv axis vcpco

...We Can Repair Your Axis Products...

شرکت پیشتازان ارتباط مجازی نماینده رسمی شرکت اکسیس، آماده انجام خدمات تعمیر دستگاه های اکسیس است. متخصصان این شرکت با گذراندن دوره تعمیرات در شرکت اکسیس و آشنایی کامل بر قطعات آن (که همگی از شرکت سوئد به نمایندگان تحویل میشود و در بازار موجود نمیباشد)، این خدمات را در واحد RMA دفتر تهران یا دبی انجام میدهند که در صورت عدم تعمیر دستگاه در این 2 واحد، به شرکت سازنده در سوئد ارسال میشودو پس از تعمیر و یا تعویض به مشتری تحویل داده میشود.